Odborné dotazy
+420 602 124 508
Objednávka termínů
+ 420 774 029 019

Kompostování - moderní způsob likvidace rostlinného materiálu s ohledem na přírodu

Jistě si z dětství vzpomenete na zákoutí v zahradě, kde s nacházela mnohdy nevzhledná hromada veškerých rostlinných zbytků z domácnosti a zahrady. Dost neochotně jste tam možná odnášeli zbytky v míse a pravděpodobně to nebylo místo, které byste vyhledávali. Je příjemné, že možnosti jak kompostovat a efektivně zpracovávat tyto zbytky se v dnešní době rozšiřují a není výjimkou kompostovat přímo v domácnosti. Ve větší míře k tomu slouží zařízení – kompostárny. Logicky, i když se to možná nezdá, vzniká v domácnostech, ve firmách, při zahradnických a jiných činnostech mnoho rostlinného odpadu, který je nutno zlikvidovat či jinak zpracovat. Povědomí lidí o třídění odpadu se rok od roku zvyšuje a mnohé domácnosti to již považují za běžnou součást života.

 

Co se týče biologického odpadu, máme stále trochu mezery. Věděli jste, že podíl rostlinného odpadu ve směsném komunálním odpadu je dle odhadů až 20% ? Pokud by se zlikvidoval s komunálním odpadem na skládce, či ve spalovně je jeho využitelnost nulová a zároveň se tím zatěžuje životní prostředí. Na druhou stranu, pokud je rostlinný odpad zpracován v kompostárně, vzniká řízeným procesem za spoluúčasti živých organismů, cenný kompost, kterým se dá kvalitně obohatit půda o potřebné živiny. Kompost má velkou důležitost při zúrodňování půdy, při obnově a rekultivaci krajiny narušené těžbou a jinou lidskou činností a oceníte ho jistě i vy na zahradě. Kompost v půdě prospívá okrasným keřům, trvalkám, ovocným stromům, trávníku i květinám v truhlících. A co teprve zelenina pěstovaná na záhonech jako například okurky, rajčata, dýně a jiné. Kompost rozpouští živiny z půdních minerálů a rostliny je mohou snáze přijímat, zlepšuje také jímavost vody do půdy, což je cenné s ohledem na klimatické změny okolo nás.

 

Kompostování, ač se to nezdá, je tak trochu alchymie, není to jen hromádka hnijícího materiálu bez ladu a skladu. Kompostárna má přesná pravidla pro příjem, třídění skladování, postupy při zpracování, vysoké nároky na dodržování hygieny a eliminování negativních vlivů na okolní prostředí.

Rádi bychom vám tedy představili projekt Kompostárny Měšice, která bude oficiálně od 1. září otevřena.

A čím se bude naše kompostárna ještě zabývat? Naše služby se budeme snažit rozšiřovat, prozatím vám nabídneme likvidaci rostlinného materiálu, prodej písku, štěrku, kačírku, tříděné zeminy, volně ložené mulčovací kůry či prodej substrátů, hnojiva a travních směsí značky Garden Boom.

Mulčovací kůra
Kačírek
Štěrk
Písek
Hnojiva a travních směsi
Zemina

www.kompostarna-mesice.czCo už je realizováno?

Naše reference

Pokládka trávníku
Pokládka trávníku
Bosá stezka Měšice
Bosá stezka Měšice
Park Měšice
Park Měšice
Zahrada u domu
Zahrada u domu
Realizovali jsme přes stovky zahrad a máme řadu spokojených klientů.
Zákaznická linka
+420 774 029 019
Všechny realizace